25 sie 2013

Proszę szerokim łukiem omijać Dziekanat...

Nie myślałam, że kiedykolwiek napiszę coś tak złowieszczego, ale faktycznie przez najbliższe dwa tygodnie proszę ograniczyć liczbę odwiedzin w DSM do niezbędnego minimum. Prośba dotyczy zarówno wykładowców, jak i studentów. W miarę możliwości proszę przerzucić się na korespondencje mailową.

Pomimo trwających prac remontowo-budowlanych w kampusie SGH, udało nam się "załapać" na remont antresoli, co oznacza nieprawdopodobny hałas i pył, opadający na wszystko i na wszystkich. Duża część szaf i sprzętów będzie zabezpieczona foliami, choć nie sposób po prostu wstrzymać całkowicie pracy w dziekanacie. 

Nawet w czasie tzw. wakacji studenci systematycznie zasilają nas podaniami i problemami, a ja nie pozostaję im dłużna - w ciągu ostatnich dwóch miesięcy rozesłaliśmy kilkadziesiąt kolejnych powiadomień o skreśleniach lub zagrożeniu skreśleniem. Rozumiem, że w wakacje niełatwo myśleć o obowiązkach, ale jeśli ktoś zwleka dwa lata ze złożeniem pracy magisterskiej, to niestety musi się liczyć z tym, że wygasa ważność absolutorium... Równie surowo traktowane są przypadki zaległych płatności (rekordzista zalega ponad dwa lata!).

Proszę wykorzystać fakt, że przez dwa tygodnie praca Dziekanatu (w tym korespondencja) zostanie mocno spowolniona i jeśli to tylko możliwe, warto zrobić sobie rachunek sumienia, sprawdzić stan zobowiązań wobec Uczelni oraz postępy w pracy naukowej i w razie potrzeby piorunem uregulować płatności lub dostarczyć do DSM zaległe prace magisterskie :-)

Potraktujmy ten remont jako dwutygodniową karencję ;-)

24 sie 2013

Prace magisterskie - final countdown...

Wnioski o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej zazwyczaj napływają wielkimi falami, w miarę jak zbliża się kolejno:
  • termin złożenia pracy (wtedy wnioski dotyczą przedłużenia terminu o 1 miesiąc)
  • koniec pierwszego miesiąca przedłużenia (wnioski o drugi miesiąc)
  • koniec drugiego miesiąca (wnioski o trzeci miesiąc)
  • koniec trzeciego miesiąca (i tu niestety nie można wnioskować o czwarty miesiąc - można wystąpić jedynie o przedłużenie terminu złożenia pracy do końca trwającego semestru).
Sądziłam, że przedłużenie terminu złożenia pracy o cały semestr wystarczy nawet najwytrwalszym, ale po powrocie z urlopu zostałam pozbawiona złudzeń. Właśnie zaczynają wpływać podania studentów, którzy powinni byli złożyć pracę w lutym, uzyskali przedłużenia do końca września i już proszą o przedłużenie terminu o kolejny miesiąc. Niestety nie mam dla Państwa dobrych wieści.

Sprawy studentów, którzy zaczęli studia "pod starym regulaminem" (czyli tych, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 r.) rozpatrywane są zgodnie z tzw. przepisami przejściowymi oraz tabelami opłat, które stanowią załączniki do Państwa umów. Bezkosztowe przedłużenie terminu złożenia pracy możliwe jest wyłącznie w przypadku zmiany promotora w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed terminem ukończenia studiów i to wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność zmiany promotora nastąpiła z przyczyn niezależnych od studenta

W innych przypadkach dziekan (dziekanka też :-) ma możliwość przedłużenia terminu kolejno o 1, 2 lub 3 miesiące (przypadek opisany na początku wpisu), następnie o 3 miesiące na raz (dopełnienie semestru), ale potem już wyłącznie o cały semestr i to pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony okres 6 semestrów od daty rozpoczęcia studiów. Opłata za cały semestr stanowi równowartość kosztu 12 ECTS. Decyzja o zwolnieniu z opłaty nie należy do Dziekana (była o tym mowa tutaj) i szanse na takie zwolnienie są bliskie 0.

Ważne przypomnienie: przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej, nawet jeśli należy się studentowi z mocy regulaminu, wymaga złożenia wniosku. Z automatu niestety można doczekać się co najwyżej skreślenia...

A co jeśli kolejny semestr nie wystarczy? Niestety ponownie niemiła odpowiedź - skreślenie z listy studentów :-(
W razie skreślenia pozostaje oczywiście podanie o wznowienie (była o tym mowa tutaj).

Tym, którzy dotychczas nie wczytywali się w bloga przypominam też o nowych wymaganiach w zakresie wymogów formalnych dotyczących prac dyplomowych oraz o nowej liście pytań egzaminacyjnych z ekonomii, która zacznie obowiązywać od nowego semestru (od 1 października).